ادامه حل تمارین درس1 عربی یازدهم

برای مشاهده بخش اول تمارین (تمرین های اول تا خامس) کلیک کنید.


التمرین السادس

  1. پروردگار مشرق و مغرب / مَشرِق: اسم مکان ، مَغرِب: اسم مکان
  2. قطعا تو همان بسیار داننده غیب ها هستی / علام: اسم مبالغه
  3. چه کسی ما را از آرامگاهمان برانگیخت. این چیزی است که خداوند رحمان وعده داد و فرستادگانش راست گفتند. مرقد: اسم مکان  ،  مُرسَلون: اسم مفعول
  4. ای کسی که نیکوکاران را دوست دارد. / مُحسِنین: اسم مفعول
  5. ای مهربانترین مهربانان أرحم: اسم تفضیل  ،  الراحمین: اسم فاعل
  6. ای پوشاننده هر عیب داری  ساتر: اسم فاعل  ،  مَعیوب: اسم مفعولپ
  7. ای بسیار آمرزنده گناهان  /  غفّار: اسم مبالغه

التمرین السابع

1: مَیت  /  2: لَحم  /  3:  کَبائِر  4: ساعَدَ  /  5: أحمَر  6: أکثَر


التمرین الثامن

1: سَراویل  /  2: إغتابَ  /  3: یَستَهزِئوا  /  4:تَخفیض


پایان تمرین ها

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *