جواب قلمرو زبانی ۱ و ۲ صفحه ۱۴ درس اول فارسی پایه یازدهم

۱_ معنای واژه های مشخص شده را بنویسید.
معیار دوستان دغل روز حاجت است
قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب صائب
صورت بی صورت بی حد غیب
ز آیینه دل تافت بر موسی ز جیب مولوی
فخری که از وسیلت دون همتی رسد
گر نام و ننگ داری ، ز آن فخر، عار دار
جواب:
دغل: ناراست، حیله گر
جیب: گریبان
دون همتی: کوتاه همت
۲_ برای کاربرد هر یک از موارد زیر، نمونه ای بنویسید.
پیوندهای هم پایه ساز:
جواب: شد و تکیه بر آفریننده کرد
پیوندهای وابسته ساز:
جواب: چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *