جواب “نوشتن” درس 1 فارسی نهم

نوشتن درس یک


 

  • 1- مترادف واژه های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.

شگفت: جالب  /  آگاهی: هوشیاری  /  ستایش: ستودن  /  شنونده: مستمع  /  نادانی: جهالت  /  انگور: عنب

رام: مسخر  /  روز: نهار  /  مقصد: منزل  /  خوشبختی: سعادت

 

  • 2- در بیت های زیر از کدام عناصر زیبایی سخن استفاده شده است؟

بیت اول:تشخیص یا همان جان بخشی به اشیاء (سخن گفتن مرغ ها)

بیت دوم:تشبیه (تشبیه انسان مخاطب به بنفشه) ، تضاد (خواب و بیدار)

 

  • 3- بیت دوم درس را در یک بند توضیح دهید.

همه پدیده های آفرینش برای آگاه کردن انسان‌های خداشناس است و اگر کسی وجود خدا را انکار کند و به او ایمان نیاورد، بی ذوق و بی احساس است.

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *