حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس اول _ بخش1

در این نوشته پاسخ تمرین‌های 1 تا 3 درس اول ورک بوک نهم را می‌بینید.

 


1) گزینه صحیح را انتخاب کنید.

  1. Kate isn’t funny
  2. There is a car in the street
  3. .There are fifteen benches in the class
  4. It is really beautiful
  5. Iranian are very brave

2) جاهای خالی را با افعال tobe پر کنید.

I am Ali Rasooli. I am 14 years old. I go to Shahid Kazemi school. my school is beautiful. There are 30 students in my class. My classmates are clever and friendly. Mr. Ahmadi is our English teacher. He is hardworking but he is nervous at all. He’s very kind and patient


3) جملات زیر را مرتب کنید.

  1. I am not nervous
  2. You and your friend are not selfish
  3. Is Mina careless
  4. There are two rooms in our house
  5. Is there an orange on the table

لینک نوشته مربوط به حل تمرین‌‌های بعد این درس، در کامنت اول(همین پایین) قرار دارد…

1 نظر

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *