شکل رو به رو ساختار اتمی یک ذره را براساس مدل بور نشان می دهد علوم هشتم

شکل رو به رو ساختار اتمی یک ذره را براساس مدل بور نشان می دهد علوم هشتم

خود را بیازمایید شکل رو به رو ساختار اتمی یک ذره را براساس مدل بور نشان می دهد

شکل رو به رو ساختار اتمی یک ذره را براساس مدل بور نشان می دهد علوم هشتم

خود را بیازمایید صفحه 27 علوم پایه هشتم

سوالات:

الف) شکل رو به رو، ساختار اتمی یک ذره را براساس مدل بور نشان میدهد. این ساختار به یک اتم خنثی، یون مثبت یا منفی تعلق دارد چرا؟

ب) نشانه شیمیایی این ذره را به همراه عدد اتمی و عدد جرمی آن بنویسید (نشانه اتم این ذره را A در نظر بگیرید).

پاسخ سوالات:

الف) این اتم 8 پروتون و 10 الکترون دارد. این ذره دارای بار منفی است و دارای یون اکسیژن دو بار منفی می باشد.

ب) عدد اتمی 10 و عدد جرمی برابر 16 می باشد. عدد اتمی در گوشه سمت چپ و عدد جرمی در گوشه بالا سمت چپ ذره نوشته می شود.

گردآوری توسط: مرجع انشا ensha.org

اخطار:

کپی برداری از مطالب “مرجع انشا” در سایت ها و وبلاگ ها ممنوع می باشد در صورت مشاهده مراتب به سایت ساماندهی و همچنین به DMCA Report از طریق گوگل گزارش داده خواهد شد. استفاده در مدارس و مکان های آموزشی هیچ مانعی ندارد.

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *