قلمرو ادبی درس آغازگری تنها صفحه ۴۴ فارسی یازدهم

۱- متن درس را از نظر نوع ادبی بررسی کنید.

جواب: متن درس از نوع ادب پایداری است. خواننده با مطالعه متن درس به ایستادگی در برابر ظلم و مبارزه با ظالم دعوت می‌شود.

۲- برای هر یک از آرایه های زیر، نمونه ای از بند هشتم درس (مردم با سنگ پاره…) انتخاب کنید و بنویسید.

آرایه ادبی نمونه
تشبیه روس ها مثل مور و ملخ در پهنه شهر پراکنده شدند.
تشخیص سپیده فردای گنجه با نهیب و صفیر گلوله های توپ روس باز شد.
کنایه شوری در جان ها می نهاد.

۳- در عبارت زیر، بهره گیری از کدام آرایه های ادبی بر زیبایی سخن افزوده است؟

در ایران آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر، رزم پسر!

جواب: عبارت بالا شامل آرایه های زیر است:

تضاد رزم و بزم

جناس رزم و بزم

تکرار کلمات رزم، بزم و دربار

واج آرایی در صامت (ر) ، صامت (ز) و صامت (د)

سجع: بزم و رزم

سجع: پدر و پسر

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *