قلمرو ادبی صفحه 61 فارسی پایه دوازدهم

قلمرو ادبی صفحه 61 فارسی پایه دوازدهم

قلمرو ادبی صفحه 61 درس 8 فارسی دوازدهم

قلمرو ادبی صفحه 61 فارسی پایه دوازدهم

قلمروادبی صفحه 61 فارسی 3 پایه 12

سوالات:

1- عبارت و بیت های زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.

الف) یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد.

ب) کاووس کیانی که کی اش نام نهادند / کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند.

پ) دل گرمی و دم سردی ما بود که گاهی / مردادمه و گاه دی اش نام نهادند.

2- عبارت زیر یادآور کدام مثل است؟

از بیم عقرب جراره دموکراسی قرن بیستم ناچاز شده به مار غاشیه حکومت سرهنگ ها پناه ببرد.

پاسخ سوالات:

1- الف) این گزینه کنایه دارد. چشم داشتن: کنایه از انتظار داشتن – چشم زدن: کنایه از ترس داشتن.

ب) این گزینه تلمیح دارد (تلمیح به داستان های شاهنامه) – جناس همسان دارد (کی: پادشاه – کی: چه موقع) – واج آرایی دارد (تکرار صامت ک).

پ) تضاد دارد (گرم و سرد – مرداد و دی) – واج آرایی (تکرار صامت د).

2- دو تا مثل برای این گزینه می توان گفت:

الف) از ترس شدید به شدیدتر پناه می برد.

ب) از ترس بد به بدتر پناه برد (از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه می برد).

قلمرو ادبی درس 8 پاریز تا پاریس فارسی 3

قلمرو ادبی صفحه 61 فارسی 3

 

گردآوری توسط: مرجع انشا ensha.org

اخطار:

کپی برداری از مطالب “مرجع انشا” در سایت ها و وبلاگ ها ممنوع می باشد در صورت مشاهده مراتب به سایت ساماندهی و همچنین به DMCA Report از طریق گوگل گزارش داده خواهد شد. استفاده در مدارس و مکان های آموزشی هیچ مانعی ندارد.

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *