قلمرو فکری صفحه 17 فارسی پایه دوازدهم

قلمرو فکری صفحه 17 فارسی پایه دوازدهم

قلمرو فکری صفحه 17 درس اول فارسی دوازدهم

قلمرو فکری صفحه 17 فارسی پایه دوازدهم

قلمرو فکری صفحه 17 فارسی 3

سوالات:

1- معنی و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید.

الف) عاکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف که: ما عبدناک حق عبادتک.

ب) یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.

2- مفهوم کلی مصراع های مشخص شده را بنویسید.

الف) ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند           تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

ب) چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان      چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان

پ) گر کسی وصف او ز من پرسد                         بی دل از بی نشان چه گوید باز

3- از کدام سطر درس مفهوم بیت زیر قابل استنباط است؟

هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکند          وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای

پاسخ سوالات:

1- الف) عابدانی که شکوه و عظمت خداوند را همچون خانه کعبه می دانند به کوتاهی در عبادت خود اعتراف دارند و می گویند: تو را چنان که شایسته است پرستش نکردیم.

ب) یکی از عارفان در حالت تفکر و کشف و شهود عارفانی فرو رفته بود.

2- الف) توصیه و توجه به غافل نبودن و آگاهی از کار جهان و دنیا.

ب) بزرگترین پشتیبان امت اسلام و دین اسلام پیامبر (ص) است.

پ) ناتوان بودن عاشق در وصف کردن زیبایی های معشوق.

3-هم قلمرو زبانی را دارد و هم قلمرو فکری:

قلمرو زبانی:

جهش ضمیر: از حیرتش کلک از بنان افکنده ای ← از حیرت کلک از بنان او افکنده ای.

کلک: قلم و نی – بنان: نوک انگشت.

قلمرو فکری:

مفهوم: ناتوانی در توصیف یارش

قرابت معنایی: واصفان حلیه جمالش به تحیر منسوب.

قلمرو فکری صفحه 17 فارسی 3 پایه 12

حل صفحه 17 فارسی پایه 12

 

گردآوری توسط: مرجع انشا ensha.org

اخطار:

کپی برداری از مطالب “مرجع انشا” در سایت ها و وبلاگ ها ممنوع می باشد در صورت مشاهده مراتب به سایت ساماندهی و همچنین به DMCA Report از طریق گوگل گزارش داده خواهد شد. استفاده در مدارس و مکان های آموزشی هیچ مانعی ندارد.

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *