قلمرو فکری صفحه 49 فارسی پایه دوازدهم

قلمرو فکری صفحه 49 فارسی پایه دوازدهم

قلمرو فکری صفحه 49 درس 6 فارسی 3 دوازدهم

قلمرو فکری صفحه 49 فارسی پایه دوازدهم

قلمرو فکری درس 6 فارسی 3 صفحه 49

سوالات:

1- مقصود مولوی از نی و نیستان چیست؟

2- کدام بیت به این سخن مشهور کل شی یرجع الی اصله (هر چیزی سرانجام به اصل و ریشه خود باز می گردد) اشاره دارد؟

3- حافظ در هر یک از بیت های زیر بر چه مفاهیمی تاکید دارد؟ بیت های معادل این مفاهیم را از متن درس بیابید.

الف) در ره عشق نشد کس به یقین محرم          هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد

ب) زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر                 بگو بسوز که بر من به برگ گاهی نیست

4- جدول زیر را با توجه به مفاهیم ابیات درس کامل کنید.

پاسخ سوالات:

1- مقصود مولوی از نی: انسان کامل، مولانا – منظور مولانا از نیستان: عالم معنا

2- هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش             باز جوید روزگار وصل خویش

3- الف) درک و دریافت هر شخصی از حقیقت بستگی به قدرت درک آنها از حقیقت هستند و متناسب است با بیت ششم درس:

هر کسی از ظن خود شد یار من          از درون من نجست اسرار من

ب) طلب کردن عشق جاودانه و پایدار و متناسب است با بیت شانزدهم درس:

روزها گر رفت گو رو پاک نیست            تو بمان ای آن که جز تو پاک نیست

4- دشوار و پرخطر بودن راه عشق: بیت سیزدهم

عدم درک حقیقت با حواس ظاهری: بیت هفتم

اشتیاق پایان ناپذیر عاشق: بیت هفدهم

نقش طرفیت وجودی افراد در تاثیرپذیری از عشق: بیت ششم

جاری و روان بودن عشق در همه موجودات: بیت دهم

قلمروفکری صفحه 49 فارسی 3

قلمرو صفحه 49 فارسی پایه 12

 

گردآوری توسط: مرجع انشا ensha.org

اخطار:

کپی برداری از مطالب “مرجع انشا” در سایت ها و وبلاگ ها ممنوع می باشد در صورت مشاهده مراتب به سایت ساماندهی و همچنین به DMCA Report از طریق گوگل گزارش داده خواهد شد. استفاده در مدارس و مکان های آموزشی هیچ مانعی ندارد.

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *