نمونه نامه استشهاد محلی (یک نمونه استشهادیه محلی)

نمونه نامه استشهاد محلی (یک نمونه استشهادیه محلی)

نمونه نامه استشهاد محلی (یک نمونه استشهادیه محلی)

متن نمونه برای استشهادیه محلی | نامه برای استشهاد محلی

بسمه تعالی

بدینوسیله از معتمدین و مطلعین محل که اطلاع کامل دارند اینجانب ………. فرزند ………. همسر آقای ………. بوده و ساکن ………. می باشم ، تقاضا دارم که مراتب را گواهی نمایند.

با تشکر

اینجانب فرزند ………. به شماره شناسنامه ….. صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند ………. به شماره شناسنامه ….. صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند ………. به شماره شناسنامه ….. صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند ………. به شماره شناسنامه ….. صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

دفترخانه اسناد رسمی یا شورای اسلامی محل :

صحت موارد فوق و امضا / اثر انگشت شهود فوق مورد تایید می باشد . مهر و امضا

نمونه نامه رسمی و اداری برای استشهاد محلی

نامه اداری برای جمع کردن استشهاد

استشهادیه محلی برای روستا و شهر

 

منبع مطلب : مجله اینترنتی قانون

گردآوری توسط: مرجع انشا ensha.org

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *