نوشته زیر را بخوانید و زمان و مکان حال و هوا و جزییات آن را مشخص کنید

نوشته زیر را بخوانید و زمان و مکان حال و هوا و جزییات آن را مشخص کنید

باران بند آمده بود اما هنوز از ساقه علف ها آب می چکید و دشت پر از گودال های آب بود عکس اسمان

تمرین 1 صفحه 48 نگارش یازدهم

 

باران بند آمده بود اما هنوز از ساقه علف ها آب می چکید و دشت پر از گودال های آب بود عکس اسمان_ensha_org

 

تمرین 1 نوشته زیر را بخوانید و زمان و مکان حال و هوا و جزییات آن را مشخص کنید

تمرین 1 درس دوم نگارش یازدهم درباره سال نو

الف : زمان و مکان

باران بند آمده بود. در پشت خاکریز جعبه های خالی مهمات و پوکه های مسی براق همه جا پراکنده بود.

چند تا از سنگرها را اب گرفته بود.

خنده ها از ته دل بود.

انگار نه انگار که در جبهه جنگ بودند.

ناگهان صدای شلیک چند تیر هوایی بلند شد و زمزمه یا مقلب القلوب در سنگرها پیچید. عید آمده بود.

ب : حال و هوا

اما هنوز از ساقه ی علف های آب می چکید و دشت پر از گودال های آب بود.

عکس آسمان بر سطح لرزان گودال های آب تماشایی بود.

انگار صدها آیینه شکسته را کنار هم چیده بودند.

ابرهایی که هر لحظه به شکلی در می آمدند در مقابل آن آیینه ها خودشان را برای سال نو آماده می کردند.

خورشید مثل دخترکی خجالتی از پشت کوه ها سرک می کشید و سلاح ها و کلاه های آهنی را برق می انداخت.

سفره های هفت سین عید پهن بود سفرهایی که در آن جای سماق و سمنو را سرنیزه و مسلسل سیمینوف و حتی سنگ پر کرده بود.

گاهی گردباد کوچکی لنگان لنگان از راه می رسید و به چادرهای باران خورده را مشت و مال می داد.

عده ای قران می خواندند و بعضی تند تند به ساعتشان نگاه می کردند و رادیوهای جیبی را به گوششان چسبانده بودند.

ج : جزییات

دهانه توپ ها و خمپاره اندازها را با کیسه های نایلونی پوشانده بودند تا آب ده داخلشان نرود.

چند تا از سنگرها را اب گرفته بود و عده ای با لباس های خیس و گل آلود مشغول خالی کردن آنها بودند.

بیشتر چادرها را روی سنگرها زده بودند و سفره های هفت سین عید پهن بود.

 

باران بند آمده بود اما هنوز از ساقه علف ها آب می چکید صفحه 48 نگارش یازدهم

نوشته زیر را بخوانید و زمان و مکان حال و هوا و جزییات درس دوم نگارش 11

جواب تمرین 1 درس دوم نگارش 11 نوشته زیر را بخوانید و زمان و مکان حال و هوا و جزییات آن را مشخص کنید

 

توجه     توجه     توجه

این مطلب کاملا اختصاصی بوده و هرگونه کپی برداری به هرنحوی از نظر ما اشکال دارد و حرام است.

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *