پاسخ قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه ۲۳ درس دوم کتاب فارسی پایه یازدهم

جواب قلمرو فکری درس قاضی بُست فارسی یازدهم

۱_ معنی و مفهوم عبارت زیر را به نثر روان بنویسید.

امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامعه بگردانید.

جواب:

پادشاه که تا دم مرگ رفته بود داخل خیمه شد و لباسش را تعویض کرد.

۲_ با توجه به جمله زیر به پرسش ها پاسخ دهید:

این مرد بزرگ و دبیرِ کافی، به نشاط قلم در نهاد.

الف) مقصود از این مرد چه کسی است؟

ب) دبیر کافی به چه معناست؟

جواب:

الف)بونصر مشکان یا همان استاد بیهقی

ب) نویسنده ای شایسته و توانا

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *