پاسخ قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه ۴۴ درس پنجم کتاب فارسی پایه یازدهم

حل قلمرو فکری درس آغازگری تنها فارسی یازدهم

۱_ چه عاملی عبّاس میرزا را برای تحقّق آرمان های ملّی، استوارتر و امیدوارتر می كرد؟
جواب قلمرو فکری ۱:
عباس میرزا با دیدن صحنه های ناب و توفندگی هموطنانش، برای مقابله با دشمن سرشار از اشتیاق شد.
۲_ درعبارت زیر، مقصود نویسنده از قسمت های مشخّص شده چیست؟
«مردمی كه به خانه های تاریكی و بی دریچه عادت كرده اند، از پنجره های باز و نورگیر گریزان هستند.»
جواب قلمرو فکری ۲:
خانه های تاریک و بی دریچه: منظور سنت های قدیمی و جامعه ی محدود و دچار جمود فکری.
پنجره های باز و نور گیر: نشان ارتباط برقرار کردن با دنیای بیرونی و اندیشه هایی که موجب پیشرفت هستند.

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *