توضیح دهید چرا با آچار بلندتر مهره محکم را می توان آسانتر باز کرد

توضیح دهید چرا با آچار بلندتر مهره محکم را می توان آسانتر باز کرد

خود را بیازمایید صفحه 95 علوم نهم درباره اینکه چرا با آچار بلندتر مهره محکم را می توان آسانتر باز کرد

توضیح دهید چرا با آچار بلندتر مهره محکم را می توان آسانتر باز کرد؟

خود را بیازمایید صفحه 95 فصل 9 علوم نهم

گشتاور نیرو یا گشتاور چرخشی یعنی عاملی که باعث حرکت دورانی یا چرخشی در جسم می شود. همانگونه که نیرو باعث حرکت جسم می شود؛ (قانون دوم نیوتون: F=ma)، گشتاور وارد بر جسم نیز باعث چرخش جسم می شود. (قانون دوم نیوتون در حرکت دورانی: τ=Iα که به I لختی دورانی جسم (معادل جرم جسم در حرکت انتقالی) می گویند.)

علامت گشتاور نیرو

اگر گشتاور نیرو، جسم را در جهت مثلثاتی دوران دهد علامت آن مثبت و اگر در خلاف جهت مثلثاتی دوران دهد علامت آن را منفی در نظر می گیرند.

گشتاور صفر

نیروهایی که امتداد آنها از نقطه عبور می‌کند گشتاور نیرویی نسبت به این نقطه ندارند. بنابراین نیرویی که تکیه گاه بر میله وارد می‌کند دارای گشتاور صفر می باشد.

خصوصیات گشتاور نیرو

-گشتاور نیرو کمیتی برداری است و مقدار بردار گشتاور نیرو برابر است با حاصلضرب نیرو در فاصله عمودی آن از محوری که جسم به دور آن می‌گردد.

-گشتاور نیرو با حرف (با تلقط تاو) نمایش داده می شود.

-فاصله عمودی نیرو از نقطه‌ای که جسم حول آن می‌گردد را بازوی گشتاور می نامند.

-نقطه چرخش را می‌توان روی تکیه گاه جسم یا روی محور چرخش جسم در نظر گرفت.

-رابطه گشتاور نیرو (d بازوی گشتاور) (مقدار نیرو × بازوی گشتاور)

-یکای گشتاور نیرو، نیوتن متر () است.

تعادل

جسمی را در حال تعادل گویند که هر دو شرط زیر درباره آن درست باشد:

-برآیند نیروهای وارد بر آن صفر باشد.

-جمع گشتاور نیروهای ساعتگرد حول هر نقطه، برابر جمع گشتاور نیروهای پاد ساعتگرد حول همان نقطه باشد.

-به کمک معادله‌های مربوط به روش فوق می‌توان اندازه نیرویی مجهول، یا فاصله نقطه اثر آنها از نقطه چرخش را حساب کرد. برای انجام این کار:

-جهت هایی را انتخاب کنید که معادله‌های نیروها را آسان می‌کنند. برای مثال برآیند نیروهای رو به بالا و برآیند نیروهای رو به پایین همیشه با هم برابرند.

-نقطه چرخش را انتخاب کنید که محاسبه گشتاورها را آن می‌سازد، اگر بیش از دو نیرو وجود دارد نقطه چرخش را جایی انتخاب کنید که یکی از نیروها در آنجا به جسم وارد می‌شود، در این صورت گشتاور نیرو حول آن نقطه چرخش صفر می‌شود، بنابراین محاسبه ساده تر خواهد شد.

جفت نیرو

-دو نیرو که اثر چرخش یکدیگر را خنثی می‌کنند جفت نیرو نام دارند و شرط زیر را دارند:

-اندازه آنها برابر و جهت آنها مخالف است.

-بر روی یک خط راست عمل نمی کنند.

-گشتاوری بر جسم وارد می کنند و بنابراین تمایل دارند که آنرا بچرخاند.

-‌برآیند آنها صفر است.

-‌اندازه گشتاور نیرو (جفت نیرو) برابر است با حاصلضرب اندازه یکی از نیروها ضربدر فاصله دو نیرو از هم.

با توجه به فرمول گشتاور نیرو (نیرو * فاصله نقطه اثر نیرو) هرچه فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش یا همان مهره بیشتر باشد اندازه گشتاور نیرو (قدرت چرخانندگی نیرو) بیشتر خواهد شد و مهره راحتتر باز می شود.

با آچار بلندتر مهره محکم را می توان آسانتر باز کرد توضیح دهید

خود را بیازمایید علوم نهم درباره اینکه چگونه با آچار بلندتر مهره را راحت تر می توان باز کرد

 

گردآوری توسط: مرجع انشا ensha.org

منبع اصلی مطلب: رشد

اخطار:

کپی برداری از مطالب “مرجع انشا” در سایت ها و وبلاگ ها ممنوع می باشد در صورت مشاهده مراتب به سایت ساماندهی و همچنین به DMCA Report از طریق گوگل گزارش داده خواهد شد. استفاده در مدارس و مکان های آموزشی هیچ مانعی ندارد.

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *