کارگاه متن پژوهی صفحه 20 فارسی پایه دوازدهم

کارگاه متن پژوهی صفحه 20 فارسی پایه دوازدهم

کارگاه متن پژوهی صفحه 20 درس 2 فارسی 3 دوازدهم

کارگاه متن پژوهی صفحه 20 فارسی پایه دوازدهم

قلمرو زبانی صفحه 20 فارسی دوازدهم

سوالات:

1- معنای واژه های مشخص شده را بنویسید.

الف) گر بدین حال تو را محتسب اندر بازار ببیند بگیرد و حد زند.

ب) یار در خوبی قیامت می کند / حسن بر خوبان غرامت می کند.

2- فعل های مشخص شده را از نظر کاریرد معنایی بررسی کنید.

الف) گفت: نزدیک است والی را سرای آنجا شویم / گفت: والی از کجا در خانه خمار نیست؟

ب) زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست / در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست.

پ) ریشه های ما به آب / شاخه های ما به آفتاب می رسد / ما دوباره سبز می شویم.

پاسخ سوالات:

1- الف) محتسب مامور جکومتی شهر است که کار او نظارت بر اجرای احکام دین و رسیدگی به اجرای احکام شرعی بود – حد: کیفر و مجازات شرعی بر کسی که گناهی مرتکب شده است و مجرم است.

ب) غرامت به معنای همان جبران خسارت و تاوان دادن است.

2- الف) شویم: برویم – نیست: نباشد

ب) نیست: نیست – نیست: نباشد

پ) می شویم: می گردیم

کارگاه متن پژوهی درس دوم فاسری دوازدهم

کارگاه متن پژوهی صفحه 20 فارسی 3

 

گردآوری توسط: مرجع انشا ensha.org

اخطار:

کپی برداری از مطالب “مرجع انشا” در سایت ها و وبلاگ ها ممنوع می باشد در صورت مشاهده مراتب به سایت ساماندهی و همچنین به DMCA Report از طریق گوگل گزارش داده خواهد شد. استفاده در مدارس و مکان های آموزشی هیچ مانعی ندارد.

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *