کارگاه متن پژوهی صفحه 94 فارسی پایه دوازدهم

کارگاه متن پژوهی صفحه 94 فارسی پایه دوازدهم

کارگاه متن پژوهی صفحه 94 از درس 11 فارسی 3 دوازدهم

کارگاه متن پژوهی صفحه 94 فارسی پایه دوازدهم

کارگاه متن پژوهی درس 11 فارسی 3

سوالات:

1- با توجه به متن درس معنای واژه های زیر را بنویسید.

معبر، ذله شدن

2- شش واژه مهم املایی از متن درس انتخاب کنید و به کمک آنها ترکیب های وصفی یا اضافی بسازید.

3- در بند پنجم زمان فعل ها را مشخص کنید.

4- برای کاربرد هر یک از ضمایر زیر، جمله ای مناسب از متن درس بیابید سپس مرجع ضمیرها را مشخص کنید.

پاسخ سوالات:

1- معبر به معنای محل عبور و گذر گاه است.          ذله شدن به معنای خسته شدن و ناتوانی است.

2- شبح، مهیب، معبر، غریب، محوطه، جثه

گروه کلمه: الف) شبح غریب     ب) معبر و محوطه     ج) جثه مهیب

3- الف) می زدید: فعل گذشته استمراری دوم شخص جمع(برای احترام) می باشد.

ب) نمی افتاد: فعل گذشته استمراری سوم شخص مفرد می باشد.

ج) فعل بود گذشته ساده از نوع سوم شخص مفرد است.

4- ضمیر پیوسته یا متصل: خودم را آهسته به پشت سرتان کشاندم. (أم، تان)

ضمیر گسسته: خودتان می دانید که من بیش از همه معبر بودن در شنیدن حرف های شما. (من و شما)

ضمیر های شخصی:

-پیوسته: مفرد و جمع: در مفرد (أ ـــ م، ت، ش) و در جمع (مان، تان، شان)

-گسسته: مفرد و جمع: مفرد (من، تو، او) و در جمع (ما، شما، آنها)

قلمرو ادبی صفحه 94:

سوالات:

1- با توجه به متن درس:
الف) دو کنایه بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.
ب) یک نمونه حس آمیزی مشخص کنید.

2- فضاسازی در کدام قسمت از متن درس نقش موثری در پیشبرد داستان داشته است؟

پاسخ سوالات:

1- الف) کنایه اول: از جا کنده شدم به معنای ایستادن و کنایه دوم: دلم را گرد کرد به معنای امیدواری و امید دادن.

ب) یک نوع حس آمیزی که در درس پیدا کردم “بوی التماس می داد”.

2- در بند 1 درس: در این بند گفت و گوی شخصیت ها، نوع روابط داستان را مشخص می کند و داستان ادامه پیدا می کند.

کارگاه متن پژوهی صفحه 94 از درس 11 فارسی پایه 12

قلمرو ادبی صفحه 94 فارسی 3

 

گردآوری توسط: مرجع انشا ensha.org

اخطار:

کپی برداری از مطالب “مرجع انشا” در سایت ها و وبلاگ ها ممنوع می باشد در صورت مشاهده مراتب به سایت ساماندهی و همچنین به DMCA Report از طریق گوگل گزارش داده خواهد شد. استفاده در مدارس و مکان های آموزشی هیچ مانعی ندارد.

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *