دسته‌بندی نشده

جواب پیوند با ریاضی صفحه 23 شیمی یازدهم

در این نوشته پاسخ پیوند با ریاضی صفحه 23 شیمی یازدهم را می‌خوانید   پاسخ پرسش1)   الف) یعنی در هر 100 گرم کانه هماتیت 70 گرم آهن یافت می‌شود و 30 گرم هم ناخالصی‌های هماتیت هستند.   ب) (مقدار ماده خالص تقسیم بر مقدار نمونه ناخالص) × 100   پاسخ پرسش2)   الف) (مقدار […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب خود را بیازمایید صفحه 22 شیمی یازدهم

در این نوشته پاسخ خود را بیازمایید صفحه 22 شیمی یازدهم را می‌خوانید   سوال: مطابق واکنش بالا (2Fe2O3+3C→4Fe+3CO2)، از واکنش 40 گرم آهن(III) اکسید با مقدار کافی کربن، انتظار می‌رود چند گرم آهن به دست آید؟  40 gr Fe2O3 × 1mol Fe2O3/160gr Fe2O3 × 4mol Fe/2mol Fe2O3 × 56grFe/1molFe = 28gr Fe تذکر: در […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب باهم بیندیشیم صفحه 20و21 شیمی یازدهم_بخش دوم

در این نوشته پاسخ پرسش‌های “ت و ث” را می‌خوانید. برای مشاهده بخش اول(پاسخ پرسش‌های الف تا پ) اینجا کلیک کنید   پاسخ پرسش ت) واکنش شیمیایی طبیعی به این دلیل انجام می‌شود که مواد با قرارگرفتن در ترکیب‌های مختلف یا خارج شدن از آنها به حالتی پایدارتر برسند. پس واکنش‌پذیری فراورده‌ها باید کمتر از […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب باهم بیندیشیم صفحه 20و21 شیمی یازدهم_بخش اول

در این نوشته پاسخ پرسش‌های “الف و ب و پ” را می‌خوانید.   پاسخ پرسش الف) مس، نقره و طلا (فلزهایی که در این مجموعه کمترین واکنش‌پذیری را دارند)   پاسخ پرسش ب) سدیم؛ در بین سدیم، نقره و روی، ق فلز سدیم(Na) واکنش‌پذیری بیشتری دارد.   پاسخ پرسش پ) سدیم و پتاسیم؛ چون واکنش […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب خود را بیازمایید صفحه 16 شیمی یازدهم

در این نوشته پاسخ همه پرسش‌های این “خود را بیازمایید” را می‌خوانید   جواب پرسش1)   الف) 21Sc: [Ar]3d14s2   ب) 21Sc3+: [Ar] جواب پرسش2) آرایش الکترونی نماد فلز / یون آرایش الکترونی نماد فلز / یون [Ar]3d54s1 24Cr [Ar]3d24s2 23V [Ar]3d4 Cr2+ [Ar]3d3 V2+ [Ar]3d3 Cr3+ [Ar]3d2 V3+   پایان حل خود را بیازمایید […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب خود را بیازمایید صفحه13و14 شیمی یازدهم

در این نوشته پاسخ همه پرسش‌های این “خود را بیازمایید” را می‌خوانید   جواب پرسش الف)   35Br 17Cl 9F نماد شیمیایی عنصر [Ar]3d104s24p5 [Ne]3s23p5 [He]2s22p5 آرایش الکترونی فشرده 4p5 3p5 2p5 نماد آخرین زیر لایه 4 3 2 تعداد لایه‌های الکترونی در اتم 114 99 71 شعاع اتمی(pm)   جواب پرسش ب) 9F چون […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب باهم بیندیشیم صفحه 12 شیمی یازدهم_بخش دوم

در این نوشته پاسخ پرسش‌های 4و5 را می‌خوانید. برای مشاهده بخش اول(پاسخ پرسش‌های 1تا3) اینجا کلیک کنید   پاسخ سوال4)   19K 11Na 3Li نماد شیمیایی عنصر [Ar]4s1 [Ne]3s1 [He]2s1 آرایش الکترونی فشرده 4s1 3s1 2s1 نماد آخرین زیر لایه 4 3 2 تعداد لایه‌های الکترونی در‌ اتم 196 154 134 شعاع اتمی(pm)   طبق […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب باهم بیندیشیم صفحه 12 شیمی یازدهم_بخش اول

در این نوشته پاسخ پرسش‌های 1 تا 3 را می‌خوانید.   پاسخ سوال1) پتاسیم؛ زیرا در یک گروه هر چه به سمت پایین برویم خاصیت فلزی بیشتر می‌شود و پتاسیم نیز در بین این سه عنصر پایین‌تر است.   پاسخ سوال2) بله؛ در شکل نور ظرف حاوی پتاسیم بیشتر است. در نتیجه واکنش پتاسیم شدیدتر […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب خود را بیازمایید صفحه3و4 شیمی یازدهم_بخش سوم

در این نوشته پاسخ پرسش3 این “خود را بیازمایید” را می‌خوانید برای مشاهده بخش دوم(پاسخ پرسش2) اینجا کلیک کنید برای مشاهده بخش اول(پاسخ پرسش1) اینجا کلیک کنید   پاسخ پرسش3:   الف) تقریبا 7 میلیارد تن   ب) پیش‌بینی می‌شود در سال 2030 در مجموع و برای هر سه منبع تقریبا 70 میلیارد تن استخراج […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب خود را بیازمایید صفحه3و4 شیمی یازدهم_بخش دوم

در این نوشته پاسخ پرسش2 این “خود را بیازمایید” را می‌خوانید برای مشاهده بخش اول(پاسخ پرسش1) اینجا کلیک کنید   پاسخ پرسش2:   الف) بله. برخی از مواد مستقیم از طبیعت به دست می‌آیند که طبیعی هستند. بقیه مواد هم که ساختگی هستند از فراوری و تغییر همین مواد طبیعی ساخته می‌شوند که از زمین […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب خود را بیازمایید صفحه3و4 شیمی یازدهم_بخش اول

در این نوشته پاسخ پرسش1 این “خود را بیازمایید” را می‌خوانید   جواب پرسش1:   الف) برای ساخت این دوچرخه از مواد اولیه‌ای استفاده می‌کنیم که از زمین به دست می‌آیند. این مواد نفتی یا معدنی هستند که پس از استخراج و بوسیله فراوری به قطعات مختلف این دوچرخه تبدیل می‌شوند.   ب) بله ناخالصی‌هایی […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب باهم بیندیشیم صفحه 7و8و9 شیمی یازدهم_بخش دوم

در این نوشته پاسخ پرسش‌های5تا8 را می‌خوانید. برای مشاهده بخش قبل(پرسش‌های1تا4) اینجا کلیک کنید   جواب پرسش5: از بالا به پایین خصلت فلزی بیشتر می‌شود.   جواب پرسش 6: در دوره سوم جدول از چپ به راست: خصلت فلزی کمتر می‌شود خصلت نافلزی بیشتر می‌شود   جواب پرسش7: خاصیت فلزی از بالا به پایین بیشتر […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب باهم بیندیشیم صفحه 7و8و9 شیمی یازدهم_بخش اول

در این نوشته پاسخ پرسش‌های 1 تا 4 را می‌خوانید. در شکل‌های زیر، برخی عنصرهای گروه چهاردهم و دوره سوم جدول دوره‌ای عنصرها همراه با برخی ویژگی‌های آنها نشان داده شده‌ است. با بررسی آنها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:   جواب پرسش1: سیلیسم، ژرمانیم، قلع و سرب   جواب پرسش2: قلع و سرب باهم […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس دوم _ بخش6

در این نوشته پاسخ تمرین‌ 10(تمرین آخر) درس دوم ورک بوک نهم را می‌بینید. برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 1 تا 3 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 4و 5 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌ 6 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 7 و 8 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌ […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس دوم _ بخش5

در این نوشته پاسخ تمرین‌ 9 درس دوم ورک بوک نهم را می‌بینید. برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 1 تا 3 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 4و 5 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌ 6 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 7 و 8 اینجا کلیک کنید   9) با توجه به […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس دوم _ بخش4

در این نوشته پاسخ تمرین‌ 7 و 8 درس دوم ورک بوک نهم را می‌بینید. برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 1 تا 3 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 4و 5 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌ 6 اینجا کلیک کنید   7)  غلط های متن مشخص شده اند و شکل درست آنها در […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس دوم _ بخش3

در این نوشته پاسخ تمرین‌ 6 درس دوم ورک بوک نهم را می‌بینید. برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 1 تا 3 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 4و 5 اینجا کلیک کنید   6) الف- این کلمات در جدول هستند: pack, ticket, airport, book, passport, land   6)ب- کلماتی که یافته اید را در دو […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس دوم _ بخش2

در این نوشته پاسخ تمرین‌های 4 و 5 درس دوم ورک بوک نهم را می‌بینید. برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 1 تا 3 اینجا کلیک کنید   4) برای هر یک از تصاویر زیر یک عبارت بنویسید. Zahra’s notebook The map of Iran The door of class The window of room The legs of chair Ahmad’s […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس اول _ بخش5

در این نوشته پاسخ تمرین‌10 (تمرین آخر) درس اول ورک بوک نهم را می‌بینید. برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 7 تا 9 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین 6 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 4 و 5 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 1 تا 3 اینجا کلیک کنید   10)الف – […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس اول _ بخش4

در این نوشته پاسخ تمرین‌های 7تا9 درس اول ورک بوک نهم را می‌بینید. برای مشاهده پاسخ تمرین 6 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 4 و 5 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 1 تا 3 اینجا کلیک کنید   7) متن زیر را اصلاح کنید. در متن چهار غلط وجود دارد که […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس اول _ بخش3

در این نوشته پاسخ تمرین‌ 6 درس اول ورک بوک نهم را می‌بینید. برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 4 و 5 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 1 تا 3 اینجا کلیک کنید   6)الف – چند صفت مربوط به شخصیت افراد را در جدول زیر بیابید. این صفت‌ها در جدول وجود دارند: brave, angry, […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس اول _ بخش2

در این نوشته پاسخ تمرین‌های 4 و 5 درس اول ورک بوک نهم را می‌بینید. برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 1 تا 3 اینجا کلیک کنید   4) جملات زیر را به تصاویر مرتبط وصل کنید. به این ترتیب جملات را به تصاویر متصل کنید: Me teacher is kind = تصویر سوم از بالا The man […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس اول _ بخش1

در این نوشته پاسخ تمرین‌های 1 تا 3 درس اول ورک بوک نهم را می‌بینید.   1) گزینه صحیح را انتخاب کنید. Kate isn’t funny There is a car in the street .There are fifteen benches in the class It is really beautiful Iranian are very brave 2) جاهای خالی را با افعال tobe پر […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی یازدهم _ درس سوم _ بخش6

برای مشاهده بخش قبل این مطلب(بخش5) اینجا کلیک کنید Part V   A: به ترتیب از بالا به پایین این عبارات در جاهای خالی قرار می‌گیرند: 1. began 2. planning 3. agreed 4. hopes   B: به ترتیب از بالا به پایین این عبارات در جاهای خالی قرار ‌می‌گیرند: 1. to swim 2. to see […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی یازدهم _ درس سوم _ بخش4

برای مشاهده بخش قبل این مطلب(بخش3) اینجا کلیک کنید Part II   C: این عبارت‌ها به دست می‌آیند: Cultural به معنای فرهنگی simply به معنای به سادگی skilful به معنای ماهر diversity به معنای تنوع Iranian به معنای ایرانی tourist به معنای جهانگرد   D: کلماتی که در متن دیده می‌شوند و پسوند ing یا […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی یازدهم _ درس سوم _ بخش3

برای مشاهده بخش قبل این مطلب(بخش2) اینجا کلیک کنید Part II   A: متضاد هر کدام از موارد را ببینید: different right start important B: کلمه‌ای که با بقیه کلمات گروه متفاوت است: economy به معنای سیاست collect به معنای جمع آوری کردن beauty به معنای زیبایی wrong به معنای اشتباه   لینک نوشته مربوط […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی یازدهم _ درس سوم _ بخش2

برای مشاهده بخش قبل این مطلب(بخش1) اینجا کلیک کنید Part I   B: More than 190 countries food, music, clothing, holidays, Customs, values, behaviours and artifacts we can start it by reading about the cultures that interest them C: Society people Cultures   لینک نوشته مربوط به حل تمرین‌ بعد این درس، در کامنت اول(همین […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی یازدهم _ درس سوم _ بخش1

Get ready   با توجه به معنی عبارات را به تصاویر متصل کنید: handshaking = دست دادن bowing = خم شدن hugging = بغل کردن pressing one’s plams = دو کف دست را به هم فشردن   Part I   A: ترجمه جمله‌ها و مشخص کردن صحیح یا غلط  آنها را ببینید: فرهنگ تنها ترکیبی […]readmore .

دسته‌بندی نشده

درست‌نویسی درس۸ نگارش نهم

درست نویسی درس۸ پایه نهم:   جمله‌های زیر را ویرایش کنید:   شکل صحیح جمله اول: ✅تکالیف فراوان درس ریاضی را نوشتم و سراغ خواندن شعر رفتم.   شکل صحیح جمله دوم: ✅سرمای فصل زمستان سرد امسال طولانی شدو آمدن بهار به تاخیر افتاد   بهتر است از کاربرد جمله‌های بلند و نفس گیر، که […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس15 _بخش۲

برای مشاهده بخش قبل این مطلب اینجا کلیک کنید   ادامه جواب پرسش های نمونه درس۱۵:   جواب سوال۳: همسایگی ایران با شوروی، به عنوان رقیب اصلی آمریکا، حفظ و تثبیت نفوذ آمریکا در ایران   جواب سوال۴: ساواک با هدایت و حمایت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و سپس با کمک سازمان اطلاعاتی اسرائیل، […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس15 _بخش1

جواب پرسش های نمونه درس15:   جواب سوال1: بختیار سرکوب نیروهای ضد کودتا و میهن دوست را آغاز کرد. تعداد زیادی از مخالفان را دستگیر و زندانی کرد و عده ای نیز تبعید و زندانی شدند. تظاهرات شهرستان‌ها با سرکوب شدید مواجه شد؛ فرمانداری نظامی، همچنین سقف بازار تهران را تخریب و جمعی از بازاریان […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس14

جواب پرسش های نمونه درس۱4:   جواب سوال1: بسیج ارازل اوباش، هدایت نیروهای مخالف دولت برای سرنگونی مصدق، راه انداختن جنگ روانی موسوم به تبلیغات خاکستری   جواب سوال2: بازگشت دوباره دیکتاتوری و اعدام مخالفین، غارت کردن سرمایه های ملی توسط استعمارگران، 25 سال سلطه آمریکا بر کشور   جواب سوال3: بر پایه جلوگیری از […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس۱3 _بخش۲

برای مشاهده بخش قبل این مطلب اینجا کلیک کنید   ادامه جواب پرسش های نمونه درس13:   جواب سوال4: در کودتای 28 مرداد این حزب با وجود داشتن تشکیلات وسیع نیروهای خود را از خیابان‌ها فراخواند و در برابر کودتا هیچ واکنشی به جز پایین کشیدن مجسمه‌های شاه و شعار الغای سلطنت و استقرار جمهوری […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس13 _بخش1

جواب پرسش های نمونه درس13:   جواب سوال1: ضعف ساختاری و بی‌کفایتی برخی از اعضای کابینه دولت، رقابت‌ها و قدرت طلبی‌ها، روند جدایی و بروز شکاف و تشتت سیاسی   جواب سوال2: انگلیسی‌ها از یک سو به آمریکا قول دادند که شرکت های نفتی آمریکا را در منابع نفت ایران شریک کنند و از سوی […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس12

جواب پرسش های نمونه درس۱۲:   جواب سوال1: – او به طور محرمانه وارد مذاکره با انگلستان شد و پیشنهاد جدیدی به جای قرارداد الحاقی که متضمن منافع انگستان بود، ارائه کرد. – او با تحقیر روحیه ملی اعلام کرد که ایرانیان حتی قادر به اداره یک کارخانه سیمان نیستند و ملی کردن صنعت نفت […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس۱۱ _بخش۲

برای مشاهده بخش قبل این مطلب اینجا کلیک کنید   ادامه جواب پرسش های نمونه درس۱۱:   جواب سوال3: ایجاد حاشیه امنیتی و منطقه حائل از طریق تجزیه برخی از مناطق ایران، دستیابی به امتیاز نفت شوروی   جواب سوال4: اختیاراتی چون قدرت انحلال دو مجلس، فرماندهی کل قوا، اعلان جنگ و صلح، نصب وزراء […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس۱۱ _بخش۱

جواب پرسش های نمونه درس۱۱:   جواب سوال1: حزب اراده ملّی به رهبری سیدضیاءالدین طباطبایی، حزب توده به رهبری تعدادی از کمونیست‌ها، فرقه دمکرات در آذربایجان و کردستان، حزب دمکرات به رهبری قوام‌السلطنه و جریان‌های مذهبی مثل جمعیت فداییان اسلام به رهبری شهید نوّاب صفوی.   جواب سوال2: استفاده از اهرم‌هایی چون حزب توده و […]readmore .