دسته‌بندی نشده

ادامه حل تمارین درس1 عربی یازدهم

برای مشاهده بخش اول تمارین (تمرین های اول تا خامس) کلیک کنید. التمرین السادس پروردگار مشرق و مغرب / مَشرِق: اسم مکان ، مَغرِب: اسم مکان قطعا تو همان بسیار داننده غیب ها هستی / علام: اسم مبالغه چه کسی ما را از آرامگاهمان برانگیخت. این چیزی است که خداوند رحمان وعده داد و فرستادگانش […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل تمارین درس 1 عربی یازدهم

پاسخ تمارین درس 1 عربی یازدهم: التمرین الاول 1: حَرَّمَ / 2: مَیت / 3: کَـبائِـر / 4: تَوّاب / 5: تَنابُز بالالقاب / 6: اِغتابَ التمرین الثانی خوش اخلاقی نیمی از دین است. ( مبتدا: حُسنُ ، خبر: نِصفُ) هر کس اخلاقش بد باشد، خودش در عذاب است. (مفعول: نَفسَ) فقط فرستاده شدم تا […]readmore .