دسته‌بندی نشده

درست نویسی درس5 نگارش نهم

 درست نویسی درس5 پایه نهم:   جمله های زیر را ویرایش کنید.   ❌دانش آموزان در جشن پایان دوره متوسطه اول، حضور به هم رساندند. ✅ دانش آموزان در جشن پایان دوره متوسطه اول، حاضر شدند.   ❌ مدیر مدرسه، خاطره سی سال مدیریت خود را به رشته تحریر در آورد. ✅ مدیر مدرسه، خاطره […]readmore .