دسته‌بندی نشده

درست‌نویسی درس۸ نگارش نهم

درست نویسی درس۸ پایه نهم:   جمله‌های زیر را ویرایش کنید:   شکل صحیح جمله اول: ✅تکالیف فراوان درس ریاضی را نوشتم و سراغ خواندن شعر رفتم.   شکل صحیح جمله دوم: ✅سرمای فصل زمستان سرد امسال طولانی شدو آمدن بهار به تاخیر افتاد   بهتر است از کاربرد جمله‌های بلند و نفس گیر، که […]readmore .

دسته‌بندی نشده

درست نویسی درس ۷ نگارش نهم

درست نویسی درس۷ پایه نهم   جمله‌های زیر را ویرایش کنید:   ❌ او در خدمت مردم بود بلکه کمترین چشمداشتی نداشت. ✔️او در خدمت مردم بود؛ کمترین چشمداشتی نداشت.   ❌ من مدیون به تو هستم و برای جبران، سعی‌ام را خواهم کرد. ✔️ من مدیون تو هستم و برای جبران، سعی‌ام را خواهم […]readmore .

دسته‌بندی نشده

درست نویسی درس3 نگارش نهم

درست نویسی درس3 پایه نهم:   جمله های زیر را ویرایش کنید:   ❌خوبیّت دارد، کتاب مفید را بعد از خواندن، به دیگران هدیه کنیم. ✅خوب است کتاب مفید را بعد از خواندن، به دیگران هدیه کنیم.   ❌ایرانیت برای تک‌تک ما، مایه غرور و افتخار است. ✅ایرانی بودن برای تک‌تک ما، مایه غرور و […]readmore .

دسته‌بندی نشده

درست نویسی درس6 نگارش نهم

درست نویسی درس6 پایه نهم:   جمله های زیر را ویرایش کنید:   ❌تخته وایت برد را برای معلم آماده کردم. ✅تخته سفید را برای معلم آماده کردم.   ❌ناهار ظهر را که خوردیم و بار و بندیل را جمع کردیم و راه افتادیم. ✅ناهار را که خوردیم و اسباب را جمع کردیم ، راه […]readmore .