دسته‌بندی نشده

درست نویسی درس4 نگارش نهم

درست نویسی درس4 پایه نهم:   جمله‌های زیر را ویرایش کنید:   ❌یقیناً با شما ممکن است به ورزشگاه بیایم. ✅ جواب اول: ممکن است با شما به ورزشگاه بیایم. ✅جواب دوم: یقیناً با شما به ورزشگاه می‌آیم.   ❌مطمئن هستم این هفته، شاید خبر خوبی به شما برسد. ✅ جواب اول: مطمئن هستم این […]readmore .

دسته‌بندی نشده

درست نویسی درس 1 نگارش نهم

درست نویسی درس1 پایه نهم:   جمله های زیر را ویرایش کنید:   ❌کتاب های ارزشمند گلستان و بوستان، توسط سعدی نوشته شد. ✅سعدی کتاب های ارزشمند گلستان و بوستان را نوشت.   ❌این متن‌های زیبا، توسط دانش آموزان نوشته شده است. ✅دانش آموزان این متن‌های زیبا را نوشته‌اند.   به کارگیری واژه “توسط” در […]readmore .

دسته‌بندی نشده

درست نویسی درس5 نگارش نهم

 درست نویسی درس5 پایه نهم:   جمله های زیر را ویرایش کنید.   ❌دانش آموزان در جشن پایان دوره متوسطه اول، حضور به هم رساندند. ✅ دانش آموزان در جشن پایان دوره متوسطه اول، حاضر شدند.   ❌ مدیر مدرسه، خاطره سی سال مدیریت خود را به رشته تحریر در آورد. ✅ مدیر مدرسه، خاطره […]readmore .