دسته‌بندی نشده

درست‌نویسی درس۸ نگارش نهم

درست نویسی درس۸ پایه نهم:   جمله‌های زیر را ویرایش کنید:   شکل صحیح جمله اول: ✅تکالیف فراوان درس ریاضی را نوشتم و سراغ خواندن شعر رفتم.   شکل صحیح جمله دوم: ✅سرمای فصل زمستان سرد امسال طولانی شدو آمدن بهار به تاخیر افتاد   بهتر است از کاربرد جمله‌های بلند و نفس گیر، که […]readmore .