دسته‌بندی نشده

درست نویسی درس6 نگارش نهم

درست نویسی درس6 پایه نهم:   جمله های زیر را ویرایش کنید:   ❌تخته وایت برد را برای معلم آماده کردم. ✅تخته سفید را برای معلم آماده کردم.   ❌ناهار ظهر را که خوردیم و بار و بندیل را جمع کردیم و راه افتادیم. ✅ناهار را که خوردیم و اسباب را جمع کردیم ، راه […]readmore .