دسته‌بندی نشده

درست نویسی درس ۷ نگارش نهم

درست نویسی درس۷ پایه نهم   جمله‌های زیر را ویرایش کنید:   ❌ او در خدمت مردم بود بلکه کمترین چشمداشتی نداشت. ✔️او در خدمت مردم بود؛ کمترین چشمداشتی نداشت.   ❌ من مدیون به تو هستم و برای جبران، سعی‌ام را خواهم کرد. ✔️ من مدیون تو هستم و برای جبران، سعی‌ام را خواهم […]readmore .

دسته‌بندی نشده

درست نویسی درس4 نگارش نهم

درست نویسی درس4 پایه نهم:   جمله‌های زیر را ویرایش کنید:   ❌یقیناً با شما ممکن است به ورزشگاه بیایم. ✅ جواب اول: ممکن است با شما به ورزشگاه بیایم. ✅جواب دوم: یقیناً با شما به ورزشگاه می‌آیم.   ❌مطمئن هستم این هفته، شاید خبر خوبی به شما برسد. ✅ جواب اول: مطمئن هستم این […]readmore .

دسته‌بندی نشده

درست نویسی درس3 نگارش نهم

درست نویسی درس3 پایه نهم:   جمله های زیر را ویرایش کنید:   ❌خوبیّت دارد، کتاب مفید را بعد از خواندن، به دیگران هدیه کنیم. ✅خوب است کتاب مفید را بعد از خواندن، به دیگران هدیه کنیم.   ❌ایرانیت برای تک‌تک ما، مایه غرور و افتخار است. ✅ایرانی بودن برای تک‌تک ما، مایه غرور و […]readmore .

دسته‌بندی نشده

درست نویسی درس2 نگارش نهم

درست نویسی درس2 پایه نهم:   جمله‌های زیر را ویرایش کنید:   ❌آرمان به دریچه سحرآمیز نگاه و وارد آن شد. ✅آرمان به دریچه سحرآمیز نگاه کرد و وارد آن شد.   ❌شغال شکمو، داخل باغ و از انگورهای آن خورد. ✅شغال شکمو، داخل باغ رفت و از انگورهای آن خورد.   هنگامی حذف فعل […]readmore .

دسته‌بندی نشده

درست نویسی درس6 نگارش نهم

درست نویسی درس6 پایه نهم:   جمله های زیر را ویرایش کنید:   ❌تخته وایت برد را برای معلم آماده کردم. ✅تخته سفید را برای معلم آماده کردم.   ❌ناهار ظهر را که خوردیم و بار و بندیل را جمع کردیم و راه افتادیم. ✅ناهار را که خوردیم و اسباب را جمع کردیم ، راه […]readmore .

دسته‌بندی نشده

درست نویسی درس5 نگارش نهم

 درست نویسی درس5 پایه نهم:   جمله های زیر را ویرایش کنید.   ❌دانش آموزان در جشن پایان دوره متوسطه اول، حضور به هم رساندند. ✅ دانش آموزان در جشن پایان دوره متوسطه اول، حاضر شدند.   ❌ مدیر مدرسه، خاطره سی سال مدیریت خود را به رشته تحریر در آورد. ✅ مدیر مدرسه، خاطره […]readmore .