دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس دوم _ بخش6

در این نوشته پاسخ تمرین‌ 10(تمرین آخر) درس دوم ورک بوک نهم را می‌بینید. برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 1 تا 3 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 4و 5 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌ 6 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 7 و 8 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌ […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس دوم _ بخش5

در این نوشته پاسخ تمرین‌ 9 درس دوم ورک بوک نهم را می‌بینید. برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 1 تا 3 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 4و 5 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌ 6 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 7 و 8 اینجا کلیک کنید   9) با توجه به […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس دوم _ بخش4

در این نوشته پاسخ تمرین‌ 7 و 8 درس دوم ورک بوک نهم را می‌بینید. برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 1 تا 3 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 4و 5 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌ 6 اینجا کلیک کنید   7)  غلط های متن مشخص شده اند و شکل درست آنها در […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس دوم _ بخش3

در این نوشته پاسخ تمرین‌ 6 درس دوم ورک بوک نهم را می‌بینید. برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 1 تا 3 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 4و 5 اینجا کلیک کنید   6) الف- این کلمات در جدول هستند: pack, ticket, airport, book, passport, land   6)ب- کلماتی که یافته اید را در دو […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس دوم _ بخش2

در این نوشته پاسخ تمرین‌های 4 و 5 درس دوم ورک بوک نهم را می‌بینید. برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 1 تا 3 اینجا کلیک کنید   4) برای هر یک از تصاویر زیر یک عبارت بنویسید. Zahra’s notebook The map of Iran The door of class The window of room The legs of chair Ahmad’s […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس اول _ بخش5

در این نوشته پاسخ تمرین‌10 (تمرین آخر) درس اول ورک بوک نهم را می‌بینید. برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 7 تا 9 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین 6 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 4 و 5 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 1 تا 3 اینجا کلیک کنید   10)الف – […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس اول _ بخش4

در این نوشته پاسخ تمرین‌های 7تا9 درس اول ورک بوک نهم را می‌بینید. برای مشاهده پاسخ تمرین 6 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 4 و 5 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 1 تا 3 اینجا کلیک کنید   7) متن زیر را اصلاح کنید. در متن چهار غلط وجود دارد که […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس اول _ بخش3

در این نوشته پاسخ تمرین‌ 6 درس اول ورک بوک نهم را می‌بینید. برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 4 و 5 اینجا کلیک کنید برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 1 تا 3 اینجا کلیک کنید   6)الف – چند صفت مربوط به شخصیت افراد را در جدول زیر بیابید. این صفت‌ها در جدول وجود دارند: brave, angry, […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس اول _ بخش2

در این نوشته پاسخ تمرین‌های 4 و 5 درس اول ورک بوک نهم را می‌بینید. برای مشاهده پاسخ تمرین‌های 1 تا 3 اینجا کلیک کنید   4) جملات زیر را به تصاویر مرتبط وصل کنید. به این ترتیب جملات را به تصاویر متصل کنید: Me teacher is kind = تصویر سوم از بالا The man […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس اول _ بخش1

در این نوشته پاسخ تمرین‌های 1 تا 3 درس اول ورک بوک نهم را می‌بینید.   1) گزینه صحیح را انتخاب کنید. Kate isn’t funny There is a car in the street .There are fifteen benches in the class It is really beautiful Iranian are very brave 2) جاهای خالی را با افعال tobe پر […]readmore .