دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس15 _بخش۲

برای مشاهده بخش قبل این مطلب اینجا کلیک کنید   ادامه جواب پرسش های نمونه درس۱۵:   جواب سوال۳: همسایگی ایران با شوروی، به عنوان رقیب اصلی آمریکا، حفظ و تثبیت نفوذ آمریکا در ایران   جواب سوال۴: ساواک با هدایت و حمایت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و سپس با کمک سازمان اطلاعاتی اسرائیل، […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس15 _بخش1

جواب پرسش های نمونه درس15:   جواب سوال1: بختیار سرکوب نیروهای ضد کودتا و میهن دوست را آغاز کرد. تعداد زیادی از مخالفان را دستگیر و زندانی کرد و عده ای نیز تبعید و زندانی شدند. تظاهرات شهرستان‌ها با سرکوب شدید مواجه شد؛ فرمانداری نظامی، همچنین سقف بازار تهران را تخریب و جمعی از بازاریان […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس14

جواب پرسش های نمونه درس۱4:   جواب سوال1: بسیج ارازل اوباش، هدایت نیروهای مخالف دولت برای سرنگونی مصدق، راه انداختن جنگ روانی موسوم به تبلیغات خاکستری   جواب سوال2: بازگشت دوباره دیکتاتوری و اعدام مخالفین، غارت کردن سرمایه های ملی توسط استعمارگران، 25 سال سلطه آمریکا بر کشور   جواب سوال3: بر پایه جلوگیری از […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس۱3 _بخش۲

برای مشاهده بخش قبل این مطلب اینجا کلیک کنید   ادامه جواب پرسش های نمونه درس13:   جواب سوال4: در کودتای 28 مرداد این حزب با وجود داشتن تشکیلات وسیع نیروهای خود را از خیابان‌ها فراخواند و در برابر کودتا هیچ واکنشی به جز پایین کشیدن مجسمه‌های شاه و شعار الغای سلطنت و استقرار جمهوری […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس13 _بخش1

جواب پرسش های نمونه درس13:   جواب سوال1: ضعف ساختاری و بی‌کفایتی برخی از اعضای کابینه دولت، رقابت‌ها و قدرت طلبی‌ها، روند جدایی و بروز شکاف و تشتت سیاسی   جواب سوال2: انگلیسی‌ها از یک سو به آمریکا قول دادند که شرکت های نفتی آمریکا را در منابع نفت ایران شریک کنند و از سوی […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس12

جواب پرسش های نمونه درس۱۲:   جواب سوال1: – او به طور محرمانه وارد مذاکره با انگلستان شد و پیشنهاد جدیدی به جای قرارداد الحاقی که متضمن منافع انگستان بود، ارائه کرد. – او با تحقیر روحیه ملی اعلام کرد که ایرانیان حتی قادر به اداره یک کارخانه سیمان نیستند و ملی کردن صنعت نفت […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس۱۱ _بخش۲

برای مشاهده بخش قبل این مطلب اینجا کلیک کنید   ادامه جواب پرسش های نمونه درس۱۱:   جواب سوال3: ایجاد حاشیه امنیتی و منطقه حائل از طریق تجزیه برخی از مناطق ایران، دستیابی به امتیاز نفت شوروی   جواب سوال4: اختیاراتی چون قدرت انحلال دو مجلس، فرماندهی کل قوا، اعلان جنگ و صلح، نصب وزراء […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس۱۱ _بخش۱

جواب پرسش های نمونه درس۱۱:   جواب سوال1: حزب اراده ملّی به رهبری سیدضیاءالدین طباطبایی، حزب توده به رهبری تعدادی از کمونیست‌ها، فرقه دمکرات در آذربایجان و کردستان، حزب دمکرات به رهبری قوام‌السلطنه و جریان‌های مذهبی مثل جمعیت فداییان اسلام به رهبری شهید نوّاب صفوی.   جواب سوال2: استفاده از اهرم‌هایی چون حزب توده و […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس10

جواب پرسش های نمونه درس10:   جواب سوال1: – ایران مناسب‌ترین راه برای انتقال کمک‌های اقتصادی و نظامی انگلستان و آمریکا به شوروی بود. – احتمال تسلط آلمان‌ها بر چاه‌های نفت ایران و خاورمیانه، انگلستان را به وحشت انداخته بود.   جواب سوال2: در ابتدای حکومت رضاشاه، راه‌های زمینی کشور بازسازی و یا تکمیل شد. […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس9 _بخش2

برای مشاهده بخش قبل این مطلب اینجا کلیک کنید   ادامه جواب پرسش های نمونه درس9:   جواب سوال3: این اقدامات او ریشه در جریان فکری و فرهنگی قدرت های غربی داشتند که رضاشاه را به قدرت رسانده بودند.   جواب سوال4: رضاشاه ابتدا مردم را مجبور به پوشیدن کلاه پهلوی کرد اما پس از […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس9 _بخش۱

جواب پرسش های نمونه درس9:   جواب سوال1: شرکت در مراسم‌ مذهبی و عزاداری‌ها، جلوگیری از درج مطالب خلاف شرع در مطبوعات، تعطیل کردن مشروب فروشی‌ها و قمارخانه‌ها، او همچین قول داد که دومین اصل متمم قانون اساسی(نظارت علما بر مصوبه‌های مجلس) را، به اجرا درآورد.   جواب سوال2: جایگزین کردن قوانین غربی به جای […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس8 _بخش۲

برای مشاهده بخش قبل این مطلب اینجا کلیک کنید   ادامه جواب پرسش های نمونه درس8:   جواب سوال3: رضاخان به سرعت و با اعمال نفوذ و تقلب، انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی را برگزار کرد و توانست اکثریتی از نمایندگان موافق و طرفدار خود را روانه مجلس کند. با این حال، نمایندگانی چون […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس8 _بخش۱

جواب پرسش های نمونه درس8:   جواب سوال1: تسلطش را بر ارتش تثبیت کرد؛ ژاندارمری را از “وزارت داخله” به “وزارت جنگ” انتقال داد و بر نفوذ خود افزود.   جواب سوال2: هم زمان با نخست وزیری رضاخان در ایران، مصطفی کمال پاشا(آتاتورک) با حمایت دولت انگلستان، در کشور عثمانی(ترکیه) به قدرت رسید. او نظام […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس7 _بخش۲

برای مشاهده بخش قبل این مطلب اینجا کلیک کنید   ادامه جواب پرسش های نمونه درس7:   جواب سوال4:. شکست انگلستان در اجرای قرارداد 1919، نفرت تاریخی مردم مسلمان ایران از نظام استعماری انگلستان   جواب سوال5: دستگیر و زندانی کردن سیاستمدارانی که با او و دولتش و نظام استعماری انگلستان مخالف بودند. لغو نمادین […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس7 _بخش۱

جواب پرسش های نمونه درس7:   جواب سوال1: – تسلط بر منطقه حساس خاورمیانه و منابع نفت آن – ایجاد کمربند آهنین در برابر نفوذ شوروی – ایجاد حکومت مرکزی قدرتمند که وابسطه به انگلستان باشد.   جواب سوال2: – انگلستان پس از انقلاب سوسیالیستی روسیه و خروج نیروهای روس از ایران در صدد برآمد […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس۶ _بخش۲

برای مشاهده بخش قبل این مطلب اینجا کلیک کنید   ادامه جواب پرسش های نمونه درس۶:   جواب سوال4:. زیرا موقعیت حساس ایران برای نیروهای درگیر جنگ حساس بود. جواب سوال5: طبق این قرارداد دو منطقه تحت نفوذ در عهدنامه ۱۹۰۷، به منطقه اشغالی تبدیل شدند. روسیه منطقه تحت نفوذ خود را اشغال کرد و […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس۶ _بخش۱

جواب پرسش های نمونه درس۶:   جواب سوال1: پس از فتح تهران مجلسی فوق العاده مرکب از سران و روسای مجاهدان، شاهزادگان، اعیان و وکلای سابق مجلس شورای ملی، تشکیل شد و به اتفاق آرا، محمدعلی‌شاه از سلطنت خلع و پسر دوازده ساله او، احمد میرزای ولیعهد، به مقام سلطنت برگزیده شد.   جواب سوال2: […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس5 _بخش2

برای مشاهده بخش قبل این مطلب اینجا کلیک کنید   ادامه جواب پرسش های نمونه درس5:   جواب سوال4: با در خطر قرار گرفتن مستعمره‌های روس و انگلیس در جاهای دیگر دنیا توسط استعمارگر جدید یعنی آلمان، آنها اختلاف‌ها را کنار گذاشته و به موجب قرارداد 1907 ایران را بین خود تقسیم کردند. بر اساس […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس5 _بخش۱

جواب پرسش های نمونه درس5:   جواب سوال1: عدم دعوت از نمایندگان مجلس شورای ملی در جشن تاجگذاری، خودداری محمد علی شاه از امضای متمم قانون اساسی   جواب سوال2: بنابر این اصل، در هر دوره از مجلس،هیئتی پنج نفره از مجتهدان و فقیهان اسلام که با اقتضاهای زمان آشنا بودند، به عنوان عضو، در […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس4 _بخش2

برای مشاهده بخش قبل این مطلب اینجا کلیک کنید   ادامه جواب پرسش های نمونه درس4:   جواب سوال4: سنت “بست‌ نشینی” و تحصّن که از دیرگاه در ایران معمول بود، بیشتر در مساجد و زیارتگاه‌ها و اماکنی صورت می‌گرفت که مورد احترام مردم قرار داشت و با باورهای دینی آن‌ها سازگار بود. سفارت انگلستان […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس4 _بخش۱

جواب پرسش های نمونه درس4:     جواب سوال1: ماجرای نوز بلژیکی، نارضایتی مرد ایالت‌ها، ماجرای بانک استقراضی روس و فلک شدن بازرگانان.     جواب سوال2: توهین به مقدسات مردم مسلمان ایران توسط موسیو نوز بلژیکی، بدرفتاری نوزبلژیکی در اداره گمرک‌های ایران که افکار عمومی را بر ضد خود تحریک کرده بود.     […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس3 _بخش2

برای مشاهده بخش قبل این مطلب اینجا کلیک کنید ادامه جواب پرسش های نمونه درس3:   جواب سوال4: به شکل های مختلف نظیر اعزام دانشجو به خارج، سفرهای درباریان و سیاستمداران به خارج، و مهاجرت برخی از ایرانیان به کشورهای مختلف   جواب سوال5: اندیشه های نوین غربی، ویژگی‌های مثبت تمدن غرب و نظام مشروطه، […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس3 _بخش۱

جواب پرسش های نمونه درس3:   جواب سوال1: از دست رفتن بخش‌هایی از سرزمین ایران، غلبه استعمار بر مملکت، استبداد دستگاه حاکم، مخالفت‌های مردم و علما با استبداد و استعمار، ورود اندیشه‌های جدید   جواب سوال2: توجه مردم مسلمان به آموزه‌های دین اسلام نظیرامر به معروف و نهی از منکر، عدالت‌خواهی و لزوم دفع ظلم […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس2 _بخش2

برای مشاهده بخش قبل این مطلب اینجا کلیک کنید ادامه جواب پرسش های نمونه درس2:   جواب سوال4: واگذاری امتیاز رویتر، اعتراض و مخالفت علما را برانگیخت؛ چرا که در صورت اجرای آن، زمینه سلطنه کامل انگلستان بر ایران همچون هند فراهم می‌آمد. روس‌ها نیز از منافع سرشاری که این قرارداد برای رقیب آنها داشت، […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس2 _بخش۱

جواب پرسش های نمونه درس2:   جواب سوال1: لغو لقب های طولانی و بی‌معنی، منع رشوه‌خواری و برقراری حقوق ثابت برای ماموران دولت، فرستادن شاگردانی به اروپا، استخدام معلمان و استادان خارجی، ترجمه کتاب، نشر روزنامه، تاسیس مدرسه عالی در تهران و ارائه طرح مدرسه دارالفنون و جلوگیری از دخالت نمایندگان خارجی در امور داخلی […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس1 _بخش2

برای مشاهده بخش قبل این مطلب اینجا کلیک کنید ادامه جواب پرسش های نمونه درس1:   جواب سوال5: فرانسه متعهد که ایران را در جنگ با روسیه کمک کند. در مقابل، ایران برای حمله به متصرفات انگلستان در هند، با افغان‌ها و قبایل قندهار متحد شود، و به انگلستان، اعلان جنگ دهد. همچنین در صورتی […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس1 _بخش۱

جواب پرسش های نمونه درس1:   جواب سوال1: ایالات داغستان و گرجستان و شهرهای باکو، دربند، شیروان، قره باغ، شکّی، گنجه، موقان و قسمت بالای طالش، به روسیه واگذار شود. حق کشتی‌رانی در دریای خزر از ایران سلب گردد. در برابر روسیه نیابت سلطنت عباس میرزا را در ایران به رسمیت بشناسد.   جواب سوال2: […]readmore .