دسته‌بندی نشده

ادامه حل تمارین درس1 عربی یازدهم

برای مشاهده بخش اول تمارین (تمرین های اول تا خامس) کلیک کنید. التمرین السادس پروردگار مشرق و مغرب / مَشرِق: اسم مکان ، مَغرِب: اسم مکان قطعا تو همان بسیار داننده غیب ها هستی / علام: اسم مبالغه چه کسی ما را از آرامگاهمان برانگیخت. این چیزی است که خداوند رحمان وعده داد و فرستادگانش […]readmore .